Skip to content

Individuele trainingen houden onzekere medewerkers aan boord van bedrijf

Door Richard S.T. de Vries

Onzeker gedrag frustreert
Door onzeker gedrag komen kwaliteiten van medewerkers binnen bedrijven onvoldoende uit de verf. Dat heeft grote consequenties voor de sfeer en de prestaties van teams. Een individuele training is een goed middel zaken recht te breien.
Een bescheiden opstelling levert verliezers op
De communicatie met anderen gaat stroef, levert spanning en slechte resultaten op. Dit tot frustratie van de deelnemer zelf, zijn collega’s en leidinggevende.
Dat doet afbreuk aan het persoonlijk welzijn van de onzekere medewerker. Is van negatieve invloed op de sfeer bij het werk. Heeft consequenties in het werkleven en de privésfeer. Weinig puf hebben om iets te ondernemen. Dat zijn heel veel gemiste kansen.
Focus op concrete zaken
Wat de oorzaak is, is lastig te achterhalen. Mijn aanpak is met de deelnemer boven water te krijgen welke activiteiten nu als lastig wordt ervaren. Wat hapert bij de communicatie met anderen. Deze concrete zaken zo objectief mogelijk beschrijven. De aandachtspunten in kaart te brengen en vervolgens deze obstakels stap voor stap gaan tackelen.
Dit door doelgericht te laten horen hoe een deelnemer nu communiceert. Een nuttig middel is daarbij de dictafoon. Deelnemers krijgen een hoorbare spiegel voorgehouden. In vaktermen: deelnemers worden zich bewust van hun manier van communiceren.
Van herkenning naar erkenning
Deelnemers zien haarscherp in dat een onzekere opstelling in heel veel opzichten frustreert. Dat is een eerste stap naar het verkennen van het potentieel wat aanwezig is, maar op dit moment onvoldoende benut wordt.
Vanuit deze constructieve houding kan in twee bijeenkomsten en een bijeenkomst Puntjes op de i’s heel veel bereikt worden. Het is een andere positieve houding aannemen. Ik kan het en weet dat ik hard aan het werk moet. Het afleren van het huidig gedrag en gewoontes. Dat is niet van de ene op de andere dag te realiseren.
Dat is starten met bescheiden stapjes. Successen koesteren en vanuit dit fundament verder bouwen. Deze stap wordt weleens vergeten door zowel de deelnemers als de leidinggevenden. Snel willen scoren werkt averechts.
Toewerken naar positieve leerervaringen
Een vergelijking met het leren autorijden maakt het inzichtelijk. In de eerste fase ben je niet bezig met autorijden en ben je onbewust onbekwaam. In de tweede fase ga je op les en laat ik voor mezelf spreken pijnlijk bewust dat je bewust onbekwaam bent. Vaak bekroop wanhoop me “dit leer ik nooit”. De derde fase kenmerkt zich door bewust bekwaam. De instructeur zegt dan “laten we het examen aanvragen”.  Een glorieus moment waar je met spanning naar het examen toeleeft. Eenmaal het examen gehaald start de vierde fase. Je hebt onbewust bekwaam. Althans na een stevig aantal kilometers. Zaken gaan je gemakkelijk af en niet over elke handeling hoef je na te denken.
In een individuele training doorloopt iedere deelnemers eveneens deze 4 fasen. Daar gaat tijd in zitten en is niet 1-2-3 gedaan. Dat is meer opstaan dan vallen. Een derde bijeenkomst Puntjes op de i’s maakt het mogelijk bij te sturen waar nodig is.
Eindverantwoordelijkheid ligt bij deelnemer
Het begint en eindigt met de verantwoordelijk van de deelnemer de schouders eronder te willen zetten. De wil de feiten onder ogen te zien. Samen met de trainer een aantal aandachtspunten in kaart brengen. Dan en pas dan wordt een koers bepaald wat in ieder geval anders en beter na 3 bijeenkomsten gaat.
Trainer is lakei
De rol van de trainer c.q. coach is een ‘luisterend oor’, een kritische opstelling en een motivator de deelnemer zelfvertrouwen geeft. Dat levert veel op. Je ziet deelnemers opbloeien en contacten aanhalen met collega’s en met klanten.
Dit zorgt dat de deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging komen. Vanuit een zelfbewuste houding zich presenteren en volwaardig gaan meedraaien in bedrijven. Dat is mooi om te zien. Dat betekent dat de verborgen kwaliteiten in beeld komen. Dat levert psychologische winst op. Een andere houding, een andere denkwijze en daarmee resultaatgericht gedrag. Een win win situatie voor alle partijen.
Voldoende tijd cruciale succesfactor
Essentieel is dat de deelnemer voldoende tijd krijgt. Niet onder druk wordt gezet en met bescheiden stapjes zijn aandachtspunten gaat ervaren. Door tijdsdruk, door overspannen verwachtingen en door de deelnemer direct in het diepe te gooien neemt de kans op succes ernstig af.
Moraal van dit verhaal
Een medewerker hou je binnenboord door praktische 1-op-1 trainingen. Essentieel is dat alle partijen, medewerker, collega’s en leidinggevende een positieve bijdrage leveren. Dit levert in heel opzichten winnaars op.
Loop jij tegen persoonlijke grenzen aan?
Komen je kwaliteiten onvoldoende uit de verf!
Volg een individuele training waarbij je zelfvertrouwen gaat groeien en je je plezier in het werk terug krijgt.
Meer weten?
Neem HIER contact op.
Hartelijke groet,
Richard de Vries

WIL JIJ SPARREN?

Afspraak maken
Richard S.T. de Vries - Telefoontrainer & ZOOM*meetingtrainer