Skip to content

Wij hebben individuele trainingen Vergroot je zelfvertrouwen geanalyseerd. Deze 3 dingen hebben we geleerd

Door Richard S.T. de Vries

Een medewerker die zich niet gehoord en gezien wordt binnen het bedrijf ervaart negatieve gevolgen. Dat is een pijnlijk verhaal voor deze medewerker, zijn collega’s en zijn leidinggevende. Hoe van dit negatief verhaal een positief vervolg geven staat in deze blog.

Oprechte aandacht zorgt voor persoonlijke ontwikkeling
In je werk wil je aandacht voor je verhaal. Voor wat je beweegt. Je wilt wat voor de wereld betekenen. Dat is een fundamentele behoefte van ieder mens. Het blokkeert je fysieke en mentale vermogen als je verhaal binnen het bedrijf niet tot zijn recht komt.
Het gevoel neemt toe dat je aan het aanmodderen bent zonder dat het iets positief oplevert. Kortom het frustreert en vreet aan alle kanten. Het levert chagrijn op.
Het gevolg?
Negatieve resultaten. Een bron van ergernis voor jezelf, voor collega’s en voor klanten is aangeboord.
Dat is jammer. Daarmee blokkeert verdere groei van je individuele ontwikkeling en die van je team. Dat is in veel opzichten een gemiste kans.
Dit levert alleen maar verliezers op. In individuele trainingen ‘Vergroot je zelfvertrouwen’ zie je bij de start de deelnemer zich klein en bijna onzichtbaar opstellen.
Opbouwende feedback zorgt voor groei
De kwaliteiten worden onbenut en de prestaties hobbelen achteruit. Dit heeft gevolgen voor het welzijn met in het ernstige geval een burnout.
Dit heeft grote consequenties voor de werksfeer en de privésfeer.
Het duurt soms lang voordat het geloof in eigen kunnen en het zelfvertrouwen terugkomt. Het gevoel dat je in het bedrijf echt weer meetelt en dat je capaciteiten gewaardeerd worden.
In deze situatie is een bijzondere rol weggelegd voor de leidinggevende. De leidinggevende die als coach motiveert dat zijn medewerker weer op krachten komt.
Dat is een bijzonder enerverend gebeuren. Vaak is de leidinggevende medeoorzaak van het tijdelijk disfunctioneren van een medewerker.
Wat dan kan helpen is het inschakelen van een onafhankelijke derde die alle partijen hoort als een mediator. Ervoor zorgt dat aandacht is voor de belangen van alle partijen. Dat het verhaal van iedere betrokkene aan bod komt.
Lessen worden geleerd en een constructieve sfeer gaat ontstaan.

Regelmatig werkoverleg zorgt voor effectieve communicatie
Een time-out aanvragen en daarmee een pas op de plaats maken is vaak verstandig. Door tot rust te komen, hoe moeilijk dan ook. Door afstand te nemen van de zaak en tot bezinning te komen.
Of tijd alle wonden heelt is geheel afhankelijk in hoeverre iemand vindt of hij serieus wordt genomen.
Voelt hij zich niet serieus genomen en achter gesteld dan is veel tijd nodig voor alle partijen om in hetzelfde verhaal te belanden. De versies van hoe het ooit mis is kunnen lopen, loopt dan mijlenver uiteen. Dit is een langdurig proces waarbij het lijkt alsof 3 stappen vooruit worden gezet en 2 achteruit. Dit gaat traag.
De neiging binnen bedrijven is zo snel mogelijk vooruit te kijken terwijl de persoon in kwestie daar absoluut nog niet aan toe is.
Een balans van tact, geduld, doorzetten en bijstellen zijn belangrijke factoren of iemand zich weer gekend voelt. Hij wederom een rol gaat spelen in het reilen en zeilen van het bedrijf.
Drie lessen

Mensen kunnen je maken of je breken.
Les 1 Oprechte aandacht
Alles valt of staat met oprechte aandacht. De leidinggevende speelt daarbij een cruciale rol.
Les 2 Opbouwende feedback
Opbouwende feedback staat aan de basis van het herstellen van vertrouwen. Dat vereist inzet en zorgvuldige communicatie van de leidinggevende, de collega’s en op termijn de medewerker.
Les 3 Informeel en formeel werkoverleg
Door regelmatig in de wandelgangen te informeren hoe een en ander loopt door de leidinggevende kan een hoop frustraties buiten het bedrijf blijven.
Het formele overleg kan aanvullend op het informele en bij voorkeur kort en resultaatgericht.
Het ‘goed volgen’ van deze 3 lessen vergt een continue inspanning van medewerkers en leidinggevenden.
Dat gaat nooit in een rechte lijn maar met zijn nodige up’s en down’s.
Stilstaan is achteruitgaan
Hoe lastig ook kom als medewerker in beweging. Dat is essentieel opnieuw een rol te spelen binnen het bedrijf. Verkeer je in een dergelijke werksituatie. Kom in actie en zoek hulp in de vorm van een coach of een bedrijfstrainer. Ga in gesprek en laat je intuïtie spreken om te bepalen of je een ‘klik’ hebt met deze onafhankelijke derde. Vreemde ogen en oren kunnen je helpen dat je een rol blijft spelen in het bedrijf.

 

WIL JIJ SPARREN?

Afspraak maken
Richard S.T. de Vries - Telefoontrainer & ZOOM*meetingtrainer