Online les 3 – Positieve mindset

Het onderwerp positieve mindset staat centraal in deze online les.
Instructie
a. Lees het onderwerp.
b. Maak de opdracht van dit lesonderwerp.

Het lezen en het uitvoeren van de opdracht geeft je goed inzicht in de psychologische voordelen van een positieve mindset bij telefonische verkoopgesprekken.
---
ONDERWERP – Door positieve mindset worden kansen in een telefonisch verkoopgesprek maximaal benut

Mindset is een “manier van denken” volgens Carol S. Dweck professor psychologie aan de Standford Universiteit.
Volgens Dweck kunnen individuen in worden gedeeld volgens hun standpunten over waar hun capaciteiten vandaan komen.
De ene groep is van mening dat hun succes is gebaseerd op aangeboren vermogens. Zij hebben een ‘vaste’ manier van denken.
De andere groep is van mening dat hun succes gebaseerd is op hard werken, training en vasthoudendheid. Zij hebben een ‘flexibele’ manier van denken.
Deze manier van denken komt naar boven wanneer mensen reageren op fouten maken.
Personen met een ‘vaste’ manier van denken maken zich zorgen en zijn bang om fouten te maken, omdat dit hun presteren negatief gaat beïnvloeden.
Personen met een ‘flexibele’ manier van denken maken zich minder zorgen en zijn minder angstig, omdat ze weten dat ze leren van het maken van fouten. (1)
(1) Bewerking van https://nl.wikipedia.org/wiki/Carol_Dweck#%22Mindset_(manier_van_denken)%22
Een positieve mindset helpt bij telefonische verkoopgesprekken. Het bellen naar klanten vraagt veel van je manier van denken en steeds weer flexibel handelen op onverwachte situaties.
Het is de onbevangen houding van doorgaan ook al hoor je 10 keer achter elkaar nee. Waak dan voor negatieve gedachtes als “zie je wel het is een hopeloze zaak. Het lukt mij gewoon niet”.
Henry Ford, een Amerikaanse automobilistenfabrikant, weet dat treffend te verwoorden met zijn citaten:
- “Falen is gewoon de kans om opnieuw te beginnen, ditmaal intelligenter”.
- “Denken is het zwaarste werk dat er is, dat is waarschijnlijk de reden dat zo weinig mensen het doen
Het is goed te weten bij welke groep mensen je jezelf indeelt
- Ben je iemand die zich veel zorgen maakt en ben je bang fouten te maken bij telefonische verkoopgesprekken.
- Ben je de persoon die graag uitdagingen aangaat en weet dat fouten maken erbij hoort?
Maar hoe ontwikkel je een positieve mindset?
Er zijn 5 dingen die je kan ondernemen voor het ontwikkelen van een positieve mindset.
1. Bedenk elke dag welke vooruitgang je hebt geboekt wat belangrijk voor je is.
2. Besteed elke dag ongeveer 30 minuten aan iets dat je leuk vindt om te doen.
3. Maak elke dag een wandeling.
4. Lach regelmatig en zie de humor van dingen die om je heen gebeuren.
5. Vriendelijke actie geeft vriendelijke reactie. (2)
(2) Bewerking van https://mv4talent.nl/kun-je-een-positieve-mindset-bij-jezelf-ontwikkelen/
Waarom zorgt een positieve mindset voor effectievere telefonische verkoopgesprekken?
Een voorbeeld dat ik zelf meegemaakt en ervaren heb. Aan een team werd gevraagd klanten te benaderen met de vraag voor het verlengen van een telecom abonnement. De aanbieder staat bekend als ‘duur’ en ‘slechte service’.
Binnen het team ontstonden in korte tijd 2 groepen.
De ene groep vond het belachelijk dat gebeld werd. Het was een onmogelijke opdracht omdat “natuurlijk niemand verder wilde met dit telecombedrijf”.
Er werden negatieve argumenten bedacht vooral niet te kiezen voor het telecombedrijf. Te duur. Slechte service. Er zijn goedkopere aanbieders.
De andere groep was optimistisch en zag kansen. Duur betekende kwaliteit en de service was door de feedback van klanten beter geworden. De aanbieder bestaat al lang en de goedkopere aanbieders komen en gaan.
3 maal raden welke groep de meeste verkopen had?
Het is essentieel de focus te leggen waar je invloed kan gaan uitoefenen
- Jij beslist of je met een glimlach en interesse de klant te woord gaat staan.
- Jij hebt invloed hoe je reageert op negatieve opmerkingen van klanten.
- Jij weet wat de sterke punten zijn van je zakelijke dienstverlening en wat
voor voordelen dat heeft voor klanten.
- Jij bezit de discipline door te gaan ook al hoor je 10 keer nee achter elkaar.
- Jij bezit de bereidheid feedback te vragen aan collega’s je verder te helpen.
Met een positieve mindset worden kansen in een telefonisch verkoopgesprek maximaal benut.
ZELFSTUDIEOPDRACHT POSITIEVE MINDSET
A. Bij welke groep hoor jij? 1 of 2
1. Ben je iemand die zich zorgen maakt en bang is fouten te maken bij telefonische verkoopgesprekken?
2. Ben jij de persoon die graag uitdagingen aangaat en weet dat fouten maken erbij hoort?

 

B. Geef door een voorbeeld aan waarom je hoort bij groep 1 of groep 2
C. Welke 3 tips gaan zorgen voor je positieve mindset bij telefoongesprekken?

Wil je feedback op je antwoorden? Dat kan!
1.
Mail HIER je antwoorden naar Richard de Vries
Je ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.
2.
Wil je meer weten over telefonische verkoop en verkoopgesprekken.
Maak dan HIER een vrijblijvend telefonisch strategiegesprek