10 tips voor perfecte telefonische verkoopgesprekken

  0 1732
  –  22 reacties met ‘interessant’ van lezers Linkedin groepen
  – “Nuttige lijst voor iedereen die aan telefonische verkoop doet”
  – “Dank je voor deze goede tips!”
  – “Net het duwtje wat ik nodig had om mijn koudwatervrees te overwinnen”
  Deze lijst van 10 tips geven je een stevige leidraad bij telefonische verkoopgesprekken. De 10 tips zijn gebaseerd op reacties van deelnemers en mijn ervaring als trainer aan commerciële telefoontrainingen en ruim 29 jaar ervaring met verkoopgesprekken . Hier volgen de 10 tips voor perfecte telefonische verkoopgesprekken.

  1. Bepaal doel en doelgroep
  De eerste stap is antwoord te geven op de vragen:
  – Welke klanten ga je bellen en wat wil je bereiken?
  – Wanneer ben je tevreden over de resultaten van de telefonische verkoopgesprekken?
  2. Wat wil je de klant vertellen?
  Je hebt bij een telefonischverkoopgesprek weinig tijd met een klant ‘in gesprek te gaan’. Speel zoveel mogelijk in op de situatie van de klant. Maak kraakhelder wat je de klant gaat vertellen. Wat maakt je informatie echt interessant voor de klant?
  3. Maak een planning
  Bepaal hoeveel interessante klanten je per dag gaat bellen. Reserveer in je agenda vaste blokken voor het bellen. Maak dit bekend aan je collega’s zodat je gemotiveerd blijft nu echt te gaan bellen.
  4. Maak een belscript
  Schrijf in spreektaal een belscript uit. Onderdelen van een belscript zijn:
  – Het doel van het gesprek.
  – Wat levert een gesprek de klant op?
  – Het verkopen van de afspraak.

  5. Oefen het belscript
  Oefenen. Oefenen. Oefenen is het motto. Verbeter je belscript door het script met een dictafoon op te nemen. Doe dit en je werkt toe naar een persoonlijke belscript. Dat levert je een groot voordeel op. Je hebt een gesprek van mens tot mens. Je valt op ten opzichte van anderen die te vaak ‘vastzitten’ aan het keurslijf van een betonnen belscript. Daar hebben bijna alle klanten een hekel aan.
  6. Bel vanuit een rustige omgeving
  Actief luisteren, inspelen op bezwaren en opmerkingen van interessante klanten vergen veel van je krachten. Het bellen vanuit een rustige omgeving is aan te raden. Alle aandacht en concentratie komt daarmee ten goede van het telefonisch verkoopgesprek.
  7. Maak aantekeningen
  Maak tijdens het gesprek aantekeningen op papier. Noteer de belangrijkste punten waar je tijdens het gesprek op kan ingaan. Je blijft bij de les. Noteer eveneens bezwaren van interessante klanten. Na een aantal gesprekken kan je tot een ander belscript overgaan. Een belscript die een deel van bezwaren opvangt.
  8. Tussentijdse evaluatie
  Controleer of de beoogde doelen worden bereikt. Of je inderdaad de juiste doelgroep aan het bellen bent. Ga na waar het belscript op onderdelen iets anders moet.
  9. Hou vol en beloon jezelf
  Snel succes scoren is bij telefonische verkoopgesprekken bijna nooit aan de orde. Het vergt doorzettingsvermogen om na 9 of meerdere nee’s enthousiast door te gaan. Hou vol en bij succes beloon jezelf. Dat houdt de moed erin.

  10. Evalueer
  Ga elke belactie evalueren. Het levert je de bouwstenen voor toekomstige belacties op. Je krijgt daarmee inzicht in de factoren die aan meer succes bij telefonische verkoopgesprekken bijdragen.

  Voorkom uitstelgedrag! Ga bellen naar klanten

  privacy Privacy staat hoog in ons vaandel. Spammen is uit den boze

  Hartelijke groet,

  Richard de Vries

  Download PDF

  Geen berichten

  Laat een bericht achter